Voorzitter Lenneart Scheenstra
Secretaris Marga Scheening
Penningmeester Mirjam van Mierlo
Communicatie & Sponsoring Chéval van den Bos
     Communicatie – Social Media Annelies van der Lans
Fokke Bergsma
     Communicatie – Website Geert van der Meulen
Ledenwerving & IJshockeysCool Jan Vos
     IJshockeysCool Mandy Gooijer
Technische Commissie Frank den Edel
     Onderbouw (U8, U10) Jan Vos (a.i.)
     Middenbouw (U12, U14) Tommy Speel
     Bovenbouw (U17, 1e Divisie) Sijtze de Haan
     Goalies Heine Veenhouwer
Materiaal Commissie Lykele Pool
Watze Hepkema
Theo van der Duin
Catering Erika Bergsma
EHBO Marga Scheening
Wedstrijdsecretaris & Ledenadministratie Harm Neef
Officials Andre de Vries
Tjalling de Vries
Referees Reinoud Koelemeij
Activiteiten Commissie Maaike van den Bos
Tuchtcommissie Anne-Henk van der Wal
Tommy Speel
Reinoud Koelemeij
Vertrouwenspersoon Pauline Kemkers