Lid worden van onze club kan met het onderstaand formulier. Onder dit formulier vindt u de contributiebedragen die geldig zijn voor dit seizoen.

Uw naam (verplicht):

Uw e-mail (verplicht):

Onderwerp:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

ManVrouw

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Telefoon:

Gewenst team:

Deze keuze geldt alleen voor leden die zich opgeven voor de IJshockeysCool, (jeugd)recreatie of seniorenteams.

Aanvullende info:

Ik heb kennis genomen van de inhoud van het huishoudelijk reglement:

Teams

1e kind

2e/3e kind

IJshockeysCool instroom  € 70  € 63
IJshockeysCool 2e jaars / 3e jaars  € 100  € 90
R14/R17  € 198  € 178
R14/R17 met tweewekelijkse extra training  € 250  € 229
Recreanten geen competitie  € 206
Recreanten competitie  € 346
U8  € 227  € 205
U10  € 227  € 205
U12  € 359  € 324
U14  € 403  € 363
U17  € 424  € 383
Toekomstteam eerste divisie  € 499  € 449
Keeperkorting U8 t/m U12 € 50
Keeperkorting U14 t/m U17 € 75
Keeperkorting Toekomstteam € 100
Keeperkorting recreanten competitie € 100
Korting recreanten die spelen in extra team € 75
Het bedrag onder korting is het contributiebedrag dat van toepassing is voor een tweede of derde kind
De genoemde bedragen zijn geldig voor het seizoen 2016-2017 en kunnen door het bestuur van de Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen worden gewijzigd

 

Regels in het kort:

  • Aanmelden kan alleen via de website met het bovenstaande aanmeldformulier of met het aanmeldformulier dat per voldoende gefrankeerde post moet worden verzonden aan de spelersadministratie, de speler ontvangt van de aanmelding een bevestiging.
  • Aanmelden tijdens een seizoen, maar vóór 1 januari van dat seizoen betekent 100% contributie voor dat betreffende seizoen.
  • Aanmelden tijdens een seizoen, maar na 1 januari van dat seizoen betekent 50% contributie voor dat betreffende seizoen.
  • Aanmelden kan alleen indien men zich akkoord verklaart met het huishoudelijk reglement van de stichting.
  • Contributie wordt geheel voldaan door overmaking op de bankrekening van de stichting uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het seizoen.
  • Bij niet betaling door de speler, ontvangt de speler eerst een herinnering en vervolgens een laatste aanmaning. Indien de speler ook daar niet op reageert, dan zal de stichting de (resterende) vordering op de speler overdragen aan een gerechtsdeurwaarder waarbij de kosten overeenkomstig het burgerlijk wetboek voor de speler zullen zijn.
  • Afmelden dient te geschieden bij de ledenadministratie vóór aanvang van het nieuwe seizoen oftewel vóór 1 juli.
  • Afmelden kan via een email aan de ledenadministratie of middels een brief welke per voldoende gefrankeerde post moet worden verzonden aan de ledenadministratie, de speler ontvangt van de afmelding een bevestiging.
  • De speler dient er zorg voor te dragen dat de stichting , via de ledenadministratie ,op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in adresgegevens, bankgegevens of e-mailadres.