Een belangrijk doel voor de komende jaren is om de doorstroom van eigen opgeleide jeugd naar het eerste team van de Flyers te vergroten. De afgelopen jaren zijn er al flinke stappen gemaakt in het professionaliseren van het technisch beleid van de jeugdopleiding, waardoor er dit seizoen al verschillende talenten naar het eerste team konden doorstromen. Dat betekent niet dat we er al zijn. We zullen moeten blijven investeren in het versterken van de jeugdopleiding. Om die doorstroom duurzaam te laten zijn, zullen we ook de instroom van nieuwe jeugdleden moeten vergroten. De IJshockeysCool speelt hierin een cruciale rol. Om onze ambities ten aanzien van zowel ledenwerving en talentontwikkeling gestalte te kunnen geven is er uiteraard geld nodig en dankzij verschillende nieuwe jeugdsponsoren hebben we belangrijke stappen kunnen zetten.

Flyers Jeugd Fan pag2In aanvulling op de verschillende sponsorpakketten hebben we de afgelopen periode het “Next Generation Flyers”-concept ontwikkeld. Het doel van het “Next Generation Flyers” is om donateurs te werven die door middel van een financiële bijdrage van (bij voorkeur) 50 euro heel specifiek aan de continuïteit en kwaliteit van de jeugdopleiding willen bijdragen. Deze dondaties zullen wij niet alleen inzetten voor de lange termijn ontwikkeling, maar ook in de vorm van concrete “projecten”, zoals de aanschaf van materialen.
Op de pagina #NextGen vindt u informatie en een formulier waarmee u een donatie kunt doen.

Wij roepen uiteraard alle leden en personen die de Flyers een warm hart toedragen ons te helpen en actief op zoek te gaan naar donateurs. Voor de drie personen die voor 1 maart de meeste donateurs weten aan te dragen hebben wij een aantal mooie prijzen klaar liggen!

Vragen? Neem gerust contact op met één van de bestuursleden.