Een nieuwe website! Eindelijk, het werd tijd want de oude voldeed niet meer. We hebben nu weer een website die voldoet aan de eisen van de moderne tijd en die voorlopig weer een tijdje mee kan.

Alle geledingen binnen onze club zijn vertegenwoordigd: de jeugdteams, de senioren teams en natuurlijk ook de recreatieteams en het vrouwenteam. Ook de integratie met sociale media is niet vergeten, veel teams hebben een facebookpagina die je terugvindt in de sidebar naast de teampagina’s.

Een nieuwe website vraagt natuurlijk ook inhoud en die inhoud kan niet alleen van de webmaster komen. Verslagen van gespeelde wedstrijden, foto’s en nieuws over de teams, het is allemaal welkom in de mailbox van de webmaster.

Als u meer wilt doen voor de website, meld u dan aan d.m.v. dit formulier.

Om deze website en onze club te doen slagen is het van belang dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt!