Beste leden, trainers, coaches, ouders en vrijwilligers,

Wellicht dat je het al via de media hebt vernomen: de ijshockeyhal van Thialf is op last van de gemeente per direct gesloten.

De veiligheid is niet langer gewaarborgd. Burgemeester Van der Zwan zei eerder op de avond tijdens een ingelaste persconferentie: “We kunnen niet met zekerheid te zeggen dat de constructie nog veilig is”. Het is volgens de gemeente onzeker of de muren nog stabiel genoeg zijn. Bij een krachtige wind, beweegt de hal licht op en neer. Het is niet zeker of het dat nog kan hebben. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Hoe lang de hal dicht moet, kan de burgemeester nog niet zeggen. Vrijdag staat een overleg met de constructeur gepland, die gelijk naar de hal gaat kijken. Ook Thialf-directeur Marc Winters en betrokkenen van ijshockeyclub UNIS Flyers waren bij de persconferentie aanwezig. “Het is een treurige situatie voor Thialf, maar de veiligheid staat voorop”, zei Winters.

In reactie op het besluit heeft het bestuur van de Unis Flyers Jeugd & Senioren (Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991) donderdagavond spoedberaad gevoerd. Uiteraard is dit een ingrijpend besluit, echter ook als bestuur vinden wij dat de veiligheid altijd prioriteit nummer 1 is. De komende dagen zullen wij in overleg met Thialf, de gemeente, NIJB en naburige clubs de daadwerkelijke impact vaststellen en mogelijke alternatieven voor de trainingen en thuiswedstrijden uitwerken.

Er zal op korte termijn gelegenheid geboden worden om materialen die in Thialf zijn opgeslagen (bijvoorbeeld in de teamkasten) op te halen. De teamleiders zullen hierover separaat geïnformeerd worden.

Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun uiteraard bij het bestuur terecht, bij voorkeur via communicatie@heerenveenflyers.frl of rechtstreeks bij een van de bestuursleden.

Wij houden jullie uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte.

Bestuur Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991

*) bron citaten Van der Zwan en Winters: Leeuwarder Courant