Aan het einde van de middag werd voorzitter Lenneart Scheenstra van Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen door burgemeester Tjeerd van der Zwan persoonlijk geïnformeerd over de gang van zaken betreffende de ijshockeyhal. De burgemeester hechtte er grote waarde aan om Scheenstra persoonlijk te informeren omdat onze club zoals van der Zwan zei een belangrijke partij is.

De gemeente heeft vrijdag een onafhankelijke constructeur ingeschakeld. Het weekeinde is gebruikt om alle relevante documenten rond de constructie van de hal te delen. Vandaag heeft een eerste overleg plaatsgehad met alle bij de constructie betrokken partijen, inclusief een inspectieronde ter plaatse.

De constructeur heeft als opdracht gekregen nader onderzoek te verrichten om vast te stellen of de hal wel of niet veilig is voor gebruik. Ook is hem gevraagd maatregelen voor te stellen om de hal zo snel mogelijk geschikt voor gebruik.

Vandaag is geconcludeerd dat – gelet op de twijfels rond de stabiliteit van de hal – deze terecht buiten gebruik is gesteld. Op basis van een eerste analyse en inspectie is de verwachting uitgesproken dat deze week helder wordt welke maatregelen nodig zijn om de ijshockeyhal weer in gebruik te nemen.

“Voor zover we op dit moment kunnen inschatten vraagt het uitvoeren van de maatregelen enkele dagen tot enkele weken. We hopen daar in de loop van deze week meer informatie over te hebben”, zegt burgemeester van der Zwan

Ondertussen is het bestuur van SJIJH nog steeds in gesprek met andere partijen om oplossingen te zoeken voor de problemen waarin de club verkeert door de sluiting van de ijshockeyhal. Veel waardering heeft ons bestuur voor Capitals Leeuwarden en de 11-Steden hal in Leeuwarden die hebben aangegeven onze club zoveel mogelijk te steunen.
Scheenstra toont zich ook erg blij met de alle support en steunbetuigingen o.a. vanuit de ijshockeywereld (NIJB en andere clubs).

Ook de Heerenveense gemeentepolitiek bemoeit zich ondertussen volop met de kwestie. Zo hebben enkele partijen als PvdA en Heerenveen Lokaal al aangegeven achter de gebruikers van de ijshockeyhal te staan. Vanavond staat de kwestie op de agenda van de fractievergadering van de PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad van Heerenveen