Op de persconferentie gaf Geert van Oost van abtWassenaar uitleg over de problemen en hoe deze te herstellen

Vrijdagmiddag zijn de gebruikers van de ijshockeyhal, waaronder voorzitter Lenneart Scheenstra van Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen, ingelicht over de status van de Heerenveense ijshockeyhal. Volgens Geert van Oost van abtWassenaar dat het onderzoek uitvoerde is het mogelijk om de problemen te herstellen, maar de werkzaamheden daarvoor zullen tot zeker 1 februari duren. Het wordt wel een race tegen de klok met veel uitdagingen, maar als de werkzaamheden goed verlopen kan de ijshockeyhal weer zeker 10 jaar mee.
Op de persconferentie na het overleg stelde de constructeur dat het bij de renovatie van 2004 fout is gegaan. De metalen dakplaten die toen gebruikt zijn, zijn volgens hem niet geschikt om stabiliteit te realiseren. De theoretische meting gaf geen grote vervorming aan, maar de twijfels bleven. Daarom werd besloten tot de praktijk proef van afgelopen dinsdag. Daarbij bleek dat de afwijkingen te groot werden. De grens was gesteld op 10 mm vervorming, maar bij 200 kg bleek deze al 13 mm te zijn. Bij een gewicht van 600 kg liep deze al op naar 30 mm waardoor een onveilige situatie zou kunnen ontstaan. Uit de metingen blijkt dat het probleem in de verbindingen zit. Het dak wordt nu gestabiliseerd door windverbanden aan te leggen. Deze ontbreken nu, maar horen wel in elk dak aanwezig te zijn.
Men gaat dit doen door aan de kopse kanten stalen kokers en kruisverbanden aan te leggen.
Gemeente Heerenveen en Thialf hebben aangegeven dat ze beide clubs de maximale steun in de breedste zin van het woord zullen geven om de periode tot 1 februari te overbruggen.
Lenneart Scheenstra heeft in het overleg benadrukt dat Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen in de maand januari tijdelijke ijscapaciteit moet hebben en dat Leeuwarden die capaciteit niet kan leveren. Daarvoor zal Thialf volgens de Heerenveense voorzitter zeker voor de jeugd een oplossing moeten zoeken. Ook verwacht de club financiële compensatie voor de ijshuur in Leeuwarden en reiskosten.
Later meer …

Foto: Max van Gelder