Voorzitter Lenneart Scheenstra
Secretaris Marc Vollmann
Penningmeester Mirjam van Mierlo
Wedstrijdsecretaris & Ledenadministratie Harm Neef
Technische Commissie Frank den Edel, Erik Landman, Jan Vos,
Sijtze de Haan, Heine Veenhouwer
Communicatie Chéval van den Bos
     Social Media Annelies van der Lans
     Website Geert van der Meulen
Sponsoring Chéval van den Bos, Martijn Meijer, Siedo Bos
Ledenwerving & IJshockeysCool Mandy Gooijer
Activiteiten & Events Jacques Karst, Ida Meijer
Coördinator Officials Andre de Vries, Tjalling de Vries
Coördinator Referees Reinoud Koelemeij
Coördinator EHBO Marga Scheening
Materiaal Commissie Lykele Pool, Theo van der Duin
Catering Erika Bergsma
Vertrouwenspersoon Pauline Kemkers
Tuchtcommissie Anne-Henk van der Wal, Tommy Speel, Reinoud Koelemeij