Voorzitter Lenneart Scheenstra
Secretaris Marc Vollmann
Penningmeester Menno Koornstra
Wedstrijdsecretaris & Ledenadministratie Harm Neef
Technische Commissie Bert van den Braak, Erik Landman, Jan Vos,
Heine Veenhouwer
Communicatie Chéval van den Bos
     Social Media Vacature
     Website Geert van der Meulen
Sponsoring Chéval van den Bos, Martijn Meijer, Siedo Bos
Ledenwerving & IJshockeysCool Johannes van der Schaar
Activiteiten & Events Jacques Karst, Ida Meijer, Jacqueline Geertsma,
Maaike van den Bos
Coördinator Officials Andre de Vries, Tjalling de Vries
Coördinator Referees Reinoud Koelemeij
Coördinator EHBO Marga Scheening
Materiaal Commissie Lykele Pool, Theo van der Duin
Catering Erika Bergsma
Vertrouwenspersoon Vacature
Tuchtcommissie Anne-Henk van der Wal, Tommy Speel,
Reinoud Koelemeij