Uw naam (verplicht):

Uw e-mail (verplicht):

Bevestig uw e-mail (verplicht):

Onderwerp:

Lid van team(s):

We horen graag van u waarom u het lidmaatschap van onze club hebt opgezegd. Daarom het vriendelijk verzoek hieronder een keuze te willen maken uit de genoemde redenen. Als u overig kiest vragen we u ook om een korte omschrijving te geven.
Dank u voor uw medewerking!

Aanvullende info:

Ik heb kennis genomen van de inhoud van het huishoudelijk reglement:

Regels in het kort:

  • Aanmelden kan alleen via de website met het bovenstaande aanmeldformulier of met het aanmeldformulier dat per voldoende gefrankeerde post moet worden verzonden aan de spelersadministratie, de speler ontvangt van de aanmelding een bevestiging.
  • Aanmelden tijdens een seizoen, maar vóór 1 januari van dat seizoen betekent 100% contributie voor dat betreffende seizoen.
  • Aanmelden tijdens een seizoen, maar na 1 januari van dat seizoen betekent 50% contributie voor dat betreffende seizoen.
  • Aanmelden kan alleen indien men zich akkoord verklaart met het huishoudelijk reglement van de stichting.
  • Contributie wordt geheel voldaan door overmaking op de bankrekening van de stichting uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het seizoen.
  • Bij niet betaling door de speler, ontvangt de speler eerst een herinnering en vervolgens een laatste aanmaning. Indien de speler ook daar niet op reageert, dan zal de stichting de (resterende) vordering op de speler overdragen aan een gerechtsdeurwaarder waarbij de kosten overeenkomstig het burgerlijk wetboek voor de speler zullen zijn.
  • Afmelden dient te geschieden bij de ledenadministratie vóór aanvang van het nieuwe seizoen oftewel vóór 1 juli. Indien een afmelding na 1 juli wordt ingediend is de volledige contributie voor het seizoen verschuldigd.
  • Afmelden kan alleen via het afmeldings formulier op deze site, de speler ontvangt van de afmelding een bevestiging.
  • De speler dient er zorg voor te dragen dat de stichting , via de ledenadministratie ,op de hoogte wordt gesteld van wijzigingen in adresgegevens, bankgegevens of e-mailadres.