1) In deze disclaimer wordt verstaan onder:
a) de eigenaar: Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991;
b) gebruik(en): alle denkbare handelingen;
c) de gebruiker: u als bezoeker van de website;
d) de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2) Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen via het formulier op deze website is opgenomen.
Wij behouden ons alle rechten voor.