Opzeggen LIDMAATSCHAP

Belangrijk om te weten:

Voor wat betreft contributie loopt het seizoen van 1 juli t/m 30 juni. In geval van opzegging na 1 juli blijft de contributie over het lopende seizoen verschuldigd (conform Huishoudelijk Reglement, artikel 3.9). Denkt u goede redenen te hebben waardoor er voor u een uitzondering gemaakt dient te worden, neem dan contact op met de penningmeester (penningmeester@heerenveenflyers.frl).

De uitschrijving wordt pas definitief als aan alle resterende verplichtingen is voldaan (denk bijvoorbeeld aan het retourneren van gehuurde materialen of het voldoen van de contributie) en u als zodanig een bevestiging heeft ontvangen van de Ledenadministratie.

  Uw naam (verplicht):

  Uw e-mail (verplicht):

  Bevestig uw e-mail (verplicht):

  Onderwerp:

  Lid van team(s):

  We horen graag van u waarom u het lidmaatschap van onze club wilt opzeggen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om hieronder een keuze te maken uit de genoemde redenen. Als u overig kiest vragen we u ook om een korte omschrijving te geven. Dank u voor uw medewerking!

  Heeft u nog club materialen in bezit? Zo ja, vink dan a.u.b. welke materialen het betreft. Bij aanvullende info graag een toelichting over hoe en wanneer u de materialen zult retourneren.

  Heeft u uw contributie volledig voldaan?

  Aanvullende info:

  Ik heb kennis genomen van de inhoud van het huishoudelijk reglement: