LID WORDEN VAN ONZE CLUB GAAT IN EEN AANTAL STAPPEN

 1. Machtig de Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen om de contributie van je rekening af te schrijven. Download het machtigingsformulier, vul deze in en stuur deze per email of post naar het adres op het formulier.

2. Onderaan deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen in relatie tot de contributie en/of daar aan gerelateerde kosten.

3. Maak een keuze uit een van de onderstaande categorieën en klik op “Meld je aan!”

4. Na ontvangst van je inschrijving en controle van de gegevens, ontvang je een email ter bevestiging. Let op: het lidmaatschap is pas definitief als ook het machtigingsformulier door de club is ontvangen.

5. Welkom bij de club en heel veel plezier gewenst!

IJshockeysCool

Iedere zondagochtend 10:15 - 11:15 uur
125 Seizoen 2024-2025
 • Begeleiding door ervaren trainers
 • Focus op leren schaatsen met plezier!
 • 2e/3e jaars deelnemers betalen 175 euro

IJshockeysCool + Starterskit

Iedere zondagochtend 10:15 - 11:15 uur
150 Seizoen 2024-2025
 • Inclusief huur Starterskit
 • Exclusief 25 euro borg
 • Begeleiding door ervaren trainers
POPULAIR

SENIOREN RECREATIE

Dames en Heren
300 Seizoen 2024-2025
 • Training 1x per week
 • 100 euro korting voor goalies

SENIOREN COMPETITIE

Training 1x per week, plus competitie wedstrijden
500 Seizoen 2024-2025
 • Training 1x per week, plus wedstrijden
 • 100 euro korting voor goalies

JEUGD RECREATIE
R14-19

275 Seizoen 2024-2025
 • Training 1x per week door een ervaren trainer
 • Regelmatig vriendschappelijke wedstrijden tegen andere Nederlandse clubs
 • 100 euro korting voor goalies

DAMES
COMPETITIe

175 Seizoen 2024-2025
 • Training 1x per week, plus wedstrijden
 • 75 euro korting als je al voor een ander Flyers-team uitkomt

JEUGDcompetitie
U9 - U11

350 Seizoen 2024-2025
 • Training 2x per week door gecertificeerde trainers
 • 1x per 2 weken een toernooitje in Noord-Nederland
 • Off-ice training (Mei-Augustus)
 • 100 euro korting voor goalies

JEUGDcompetitie
U13

500 Seizoen 2024-2025
 • Training 3x per week door gecertificeerde trainers
 • Wekelijkse competitie wedstrijden
 • Off-ice training (Mei-Augustus)
 • 100 euro korting voor goalies

JEUGDcompetitie
U15

550 Seizoen 2024-2025
 • Training 3x per week door gecertificeerde trainers
 • Wekelijkse competitie wedstrijden
 • Off-ice training (Mei-Augustus)
 • 100 euro korting voor goalies

JEUGDcompetitie
U17 / U23

625 Seizoen 2024-2025
 • Training 3x per week door gecertificeerde trainers
 • Wekelijkse competitie wedstrijden
 • Off-ice training (Mei-Augustus)
 • 100 euro korting voor goalies

EREDIVISIE

SELECTIE TEAM
750 Seizoen 2024-2025
 • Training 3x per week door gecertificeerde trainers
 • Wekelijkse wedstrijden in de hoogste Nederlandse competitie!
 • Off-ice training (Mei-Augustus)
 • 100 euro korting voor goalies

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DE CONTRIBUTIE

Voor wat betreft de contributie loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni.

Het ijsseizoen start in de eerste week van september en eindigt eind maart (e.e.a. is uiteraard afhankelijk van de openstellingstijden welke Thialf hanteert).

Het bestuur bepaalt en communiceert de contributie tarieven voor het nieuwe seizoen uiterlijk 2 weken voor het einde van het lopende seizoen (30 juni). Op deze wijze heeft het lid voldoende tijd om hier kennis van te nemen en te bepalen of hij/zij wel of geen lid blijft.


Bestaande leden ontvangen de contributie factuur medio september. De eerste incasso-run vind eind oktober plaats.

Nieuwe leden ontvangen de factuur voor de eerstvolgende incasso-run. 

Bij meerdere gezinsleden onder de 18 jaar, betaalt het oudste kind de volledige contributie en geldt er voor de jongere kinderen een korting van 10%.

De contributie kan alleen voldaan worden door middel van automatische incasso. Je vind het machtigingsformulier via de knop bovenaan op deze pagina. Hierbij heb je de keuze tussen betaling in 1 of 7 termijnen. Word je gedurende het seizoen lid, dan zal de inning in de resterende termijnen plaats vinden. 

– Los aangeschafte materialen, zoals wedstrijdtenues, worden in 1x geïnd via de eerstvolgende incasso-run. 

– Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

In geval van aanmelding voor 1 januari, is de volledige contributie verschuldigd.

Vanaf 1 januari geldt een korting van 50%. De inning van de contributie zal in deze gevallen in 1 termijn plaats vinden. 

Het is een bewuste keuze om contributie niet naar rato te verrekenen. Wij beschouwen eventueel “te veel” betaalde contributie als een “inkoop” op de investeringen van vaste middelen en het onderhoud daarvan, welke zijn gepleegd in het verleden. 

Nee. Boetes welke door IJshockey Nederland worden opgelegd, dienen door de speler zelf betaald te worden.

De standaardafdoening ten aanzien van game- of matchpenalties is door IJshockey Nederland voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld op 47 euro. Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen vermeerdert dit bedrag met 3 euro administratiekosten. Deze kosten zullen tijdens de eerstvolgende incassoronde worden geincasseerd (in 1 termijn).

Ook overige kosten welke gerelateerd zijn aan mogelijke tuchtzaken, zullen aan het desbetreffende lid worden doorbelast.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Ga hiervoor op deze website naar het menu onderdeel “Info” en vervolgens naar “Opzeggen lidmaatschap”.  De ledenadministratie zal vervolgens controleren of aan alle verplichtingen is voldaan en of eventueel gehuurde of in bruikleen gegeven materialen in goede orde zijn geretourneerd. De opzegging is pas definitief na bevestiging door de ledenadministratie. 

Let op: indien u niet uiterlijk 30 juni schriftelijk op zegt, wordt het lidmaatschap automatisch weer met een seizoen verlengd.

In geval van herinschrijving binnen 12 maanden na opzegging, wordt 15 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.