Tarieven 2023-2024

Op 2 juni jl. zijn de nieuwe contributie tarieven voor het seizoen 2023-2024 gepubliceerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin wij de tarieven op hetzelfde niveau hebben gehouden, ontkomen wij er voor het nieuwe seizoen niet aan, om een tariefsverhoging door te voeren. 

Ondanks diverse steunmaatregelen, is Thialf genoodzaakt om haar tarieven fors te verhogen en ook IJshockey Nederland zal haar tarieven weer verhogen (denk bijvoorbeeld aan wedstrijdgelden, inschrijfgelden voor competitie deelname). We hebben als bestuur uiteraard ook een benchmark gedaan ten opzichte van andere ijshockeyverenigingen en daar blijkt uit dat wij nagenoeg in alle categorieën (fors) lagere tarieven hanteren.

Omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat het leven voor al onze contribuanten duurder is geworden, hebben wij de verhoging beperkt tot 10-12% (varieert enigszins per categorie als gevolg van afronding). Indien wij deze verhoging uitsmeren over de jaren waarin we de tarieven gelijk hebben gehouden, dan komen we uit op zo’n 3% stijging per jaar. Iets dat in onze ogen te billijken is. 

Hieronder een paar noemenswaardige zaken in dit verband:

  • Voor de goalies hebben we de verschillende kortingen gelijk getrokken: ongeacht de leeftijd, recreant of competitie lid, is deze goaliekorting nu vastgesteld op 100 euro per seizoen. Iets dat met name voor onze jeugd goalies gunstig uitpakt.
  • De toeslag voor de Dames is procentueel met 50% verhoogd. Dit ligt aan het feit dat het Dames ijshockey de laatste jaren een hele goede ontwikkeling heeft door gemaakt en er daardoor meer teams aan de competitie mee doen (meer wedstrijden, dus meer wedstrijd kosten).
  • Ook het tarief voor de Eredivisie is procentueel wat meer gestegen. Dit heeft te maken met de professionalisering van de Eredivisie competitie, waarbij er volgend seizoen o.a. een verplichting is om alle wedstrijden te streamen en de beelden beschikbaar te stellen aan IJshockey Nederland ten behoeve van het nieuwe Player Safety Commissie systeem. Denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan de inzet van stewards. 

De nieuwe tarieven zijn als volgt:


Categorie
Tarief
2023-2024
IJshockeysCool 1e jaars €     125,00
IJshockeysCool 2e jaars €     175,00
Unis Flyers U9 €     295,00
Unis Flyers U11 €     295,00
Unis Flyers U13 €     465,00
Unis Flyers U15 €     525,00
Unis Flyers U17 €     595,00
Unis Flyers U23 €     595,00
Unis Flyers Eredivisie €     625,00
Junioren Recreatie €     250,00
Junioren Competitie €     300,00
Senioren Recreatie €     275,00
Senioren Competitie €     475,00
Dames competitie (geen lid van Flyers) €     150,00
Toeslag Dames competitie (lid van Flyers) €       75,00

Voor de goede orde: deze nieuwe tarieven dekken niet de volledige kostenstijging af die we als club moeten absorberen. Het betekent dus ook dat we extra inkomsten via andere kanalen moeten aanboren. Denk hierbij aan acties (zoals Grote Club Actie), evenementen schoonmaak Thialf, sponsoring, subsidies, ticket verkoop Eredivisie en niet te vergeten meer inzet van vrijwilligers in plaats van betaalde krachten

Geef een reactie