Wijzigingen in het bestuur

Het ontvallen van Marc in december ’22, betekende voor het bestuur dat men alle zeilen moest bij zetten. Dit verklaart ook dat er sinds December geen nieuwsbrieven zijn uitgestuurd en wij onze communicatie primair via de teamleiders hebben laten verlopen. Dank aan alle teamleiders die dit over het algemeen prima hebben opgepakt. 

Sinds maart is Carolien Wolters bij het bestuur aangesloten. Ze stelt zichzelf hier even voor:

“Ik zal onder andere de communicatie binnen de club op mij gaan nemen. Mijn dochter Elise ijshockeyt al heel wat jaren bij de Flyers. In deze jaren heb ik ervaren dat de communicatie nog niet het sterkste punt is binnen de club, hier wil ik graag, samen met u, verandering in brengen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat dit soepeler verloopt, zodat we allemaal op tijd op de hoogte zijn van zaken die de leden aangaan. Mocht u ideeën hebben, hoe we met elkaar dingen anders kunnen doen, dan hoor ik dit graag, ik ben bereikbaar via communicatie@ heerenveenflyers.frl”

Welkom Carolien, en succes!

Jan Nico Teerenstra heeft aangegeven zijn werkzaamheden voor de club neer te leggen. Jan Nico vervulde de rol van Hoofd Technische Zaken en namens de club bedanken wij je voor je inspanningen! Wij zoeken inmiddels naarstig naar een bevlogen Hoofd Technische Zaken, echter tot die tijd zal Chéval van den Bos voor de onderbouw en Lenneart Scheenstra voor de bovenbouw het aanspreekpunt zijn binnen de club.

Geef een reactie